Apakah Jaminan Harga Terbaik?

Mudah sahaja! Expedia menjamin anda akan mendapat harga terbaik untuk hotel sahaja dan pakej (hotel+penerbangan) pada Expedia.com.my. Jika anda dapat mencari harga yang lebih bagus dalam talian untuk hotel atau pakej yang sama pada tapak web Malaysia yang lain dalam masa 1 bulan (30 hari) menempah dengan Expedia.com.my. Kami akan mengkreditkan akaun anda dengan perbezaan harganya dan memberikan anda kupon sekali penggunaan bernilai RM150.


Apakah yang dirangkumi Jaminan Harga Terbaik?

Jaminan Harga Terbaik merangkumi semua hotel sahaja dan pakej (hotel+penerbangan) yang ditempah pada www.expedia.com.my.  Lihat pengehadan


Bagaimanakah saya dapat memanfaatkan Jaminan Harga Terbaik?

Hanya panggil 1-800-815-676 dalam masa 1 bulan (30 hari) dari tempahan dan beritahu wakil sokongan pelanggan kami di mana anda menemui harga lebih rendah yang layak tersebut. Lihat butiran


Terma & Syarat Jaminan Harga:

  1. Jaminan Harga Terbaik Expedia. Jika anda menemui kadar lebih rendah yang tersedia kepada umum untuk hotel sahaja dan pakej (hotel + penerbangan) pada Expedia.com.my ('Expedia Malaysia') atau di tapak web Malaysia yang lain dalam masa 1 bulan (30 hari) menempah dengan Expedia Malaysia, kami akan mengkreditkan akaun anda perbezaan harganya. Selain itu, kami akan memberikan anda kupon RM150 sekali guna yang boleh digunakan untuk tempahan masa hadapan bagi pakej hotel atau pakej penerbangan dan hotel Expedia Special Rate di Expedia Malaysia. Jaminan Harga Terbaik Expedia ini adalah tertakluk pada Terma dan Syarat.
  2. Memaklumkan Expedia mengenai Tuntutan. Anda mesti menghubungi kami di 007-803-011-0463 sebelum membuat tempahan atau dalam masa 1 bulan (30 hari) anda membuat tempahan dengan Expedia Malaysia untuk membuat tuntutan di bawah Jaminan Harga Terbaik Expedia. Kadar yang lebih rendah tersebut mesti tersedia untuk tempahan pada masa anda menghubungi kami, sebagaimana ditentukan oleh wakil khidmat pelanggan kami menggunakan kriteria yang ditetapkan di bawah.
  3. Mestilah Perbandingan 'Sama Rata'. Jaminan Harga Terbaik Expedia hanya tersedia untuk padanan jadual perjalanan yang tepat, contohnya, penerbangan atau pembekal (termasuk kelas perkhidmatan), hotel (termasuk jenis bilik), dasar pengembalian wang yang diguna pakai dan tarikh serta masa perjalanan atau perkhidmatan yang betul-betul sama seperti ditempah menerusi Expedia Malaysia. Untuk sebarang tempahan produk tersendiri (cthnya bilik hotel), perbandingan mestilah dibuat terhadap pembelian tersendiri produk yang sama menerusi tapak web lain (iaitu, tidak boleh menjadi sebahagian daripada pakej hotel + penerbangan). Kecuali seperti yang dinyatakan di bawah, Jaminan Harga Terbaik Expedia hanya digunakan pada kos perjalanan yang ditempah, sebagaimana ditunjukkan dalam hasil carian Expedia Malaysia, termasuk cukai dan bayaran. Jaminan Harga Terbaik Expedia tidak tersedia untuk tempahan pada tapak web di mana penerbangan, harta, syarikat sewa kereta, jadual perjalanan atau butiran tempahan yang serupa tidak diketahui sehingga selepas pembelian. Anda mesti memenuhi semua keperluan yang dikenakan pada harga yang lebih rendah (jika ada), termasuk, tetapi tidak terhad kepada, sebarang keperluan kewarganegaraan, rantau atau berkaitan umur.
  4. Kadar Perbandingan Mestilah Tersedia kepada Orang Awam Dalam Talian. Jaminan Harga Terbaik Expedia hanya digunakan pada harga yang diiklankan dan tersedia kepada orang awam pada tapak web berbahasa Inggeris. Contohnya, ini tidak termasuk kadar yang ditawarkan pada tapak web program keahlian, diskaun atau kadar korporat; kumpulan, piagam, program ganjaran, insentif, mesyuarat, konvensyen, harga penggabung atau antara rangkaian; harga yang diperoleh menerusi lelongan atau proses yang serupa; atau harga yang tersedia hanya dengan menggunakan kupon atau promosi lain yang tidak ditawarkan kepada orang awam. Kadar yang lebih rendah mungkin tidak datang dari tapak web di mana anda memanggil untuk mendapatkan kadar, atau melalui e-mel yang anda terima. Kadar mestilah telah ditetapkan dan dapat ditempah dan dibayar dalam Ringgit Malaysia (tanpa penggunaan kalkulator pertukaran mata wang) pada masa anda menghubungi wakil khidmat pelanggan Expedia Malaysia.
  5. Makluman Penting Mengenai Pakej. Apabila anda menempah pakej perjalanan (cthnya penerbangan + hotel) dengan Expedia Malaysia, Jaminan Harga Terbaik Expedia digunakan pada kos pakej perjalanan termasuk cukai dan bayaran.
  6. Pengesahan Tuntutan. Untuk membolehkan Expedia Malaysia mengesahkan bahawa harga lebih rendah adalah benar, tersedia dan dapat ditempah oleh orang awam, semua permintaan dan tuntutan, termasuk resit, tertakluk pada pengesahan oleh wakil khidmat pelanggan Expedia Malaysia. Expedia Malaysia tidak akan menerima gambar skrin atau bukti lain mengenai harga lebih rendah yang tidak boleh disahkan secara bebas oleh wakil khidmat pelanggan Expedia Malaysia. Begitu juga, Expedia Malaysia tidak akan mengesahkan sebarang permintaan yang ia percaya, dalam budi bicara mutlaknya, merupakan hasil daripada cetakan atau ralat lain atau dibuat secara penipuan atau dalam niat jahat. Anda mesti menyediakan kepada wakil khidmat pelanggan dengan semua maklumat yang diminta berkenaan dengan harga lebih rendah termasuk, tanpa had, alamat bagi tapak web di mana harga lebih rendah tersedia, identiti barangan atau perkhidmatan yang berkaitan dan tarikh berkenaan. Kegagalan untuk memberikan kepada wakil khidmat pelanggan Expedia dengan bukti atau butiran yang lebih rendah mungkin menyebabkan pembatalan tuntutan anda. Untuk pengesahan bagi tempahan hotel bukan prabayar, wakil khidmat pelanggan akan mengarahkan anda untuk menghantar salinan resit hotel anda kepada Expedia dalam masa tiga puluh (30) hari selepas anda melengkapkan penginapan hotel. Permintaan yang disahkan akan menerima kredit kepada kad kredit yang digunakan untuk tempahan, dalam masa lebih kurang tujuh hingga sepuluh (7-10) hari dari pengesahan.
  7. Had untuk Kupon. Had satu (1) kupon seratus lima puluh ringgit Malaysia (RM150) untuk keseluruhan tempahan dan maksimum tiga (3) kupon setiap pelanggan setiap bulan kalendar (tidak kira bilangan akaun yang digunakan oleh pelanggan). Setiap kupon sah selama satu (1) tahun dari bulan pengeluaran dan tertakluk kepada terma & syarat kupon yang disediakan bersama kupon. Jumlah nilai tempahan mestilah melebihi RM75.
  8. Perubahan. Expedia mungkin mengubah suai atau menamatkan Jaminan Harga Terbaik Expedia atau mengehadkan ketersediaannya kepada mana-mana orang, pada bila-bila masa, tanpa notis terdahulu atau liabiliti kepada anda, kecuali di mana liabiliti pengecualian atau pengehadan diperuntukkan oleh undang-undang. Terma yang dikuatkuasakan pada masa tempahan anda akan menentukan kelayakan anda di bawah Jaminan Harga Terbaik Expedia. Tiada perubahan dalam Jaminan Harga Terbaik Expedia akan menjejaskan sebarang kupon yang telah dikeluarkan kepada anda. Kegagalan oleh Expedia untuk menguatkuasakan sebarang peruntukkan Terma & Syarat Jaminan Harga Terbaik Expedia ini tidak boleh mewakili penepian peruntukkan tersebut.
  9. Pelbagai. Terma & Syarat Jaminan Harga Terbaik Expedia ini ditadbir oleh undang-undang State of Washington, Amerika Syarikat dan sebarang pertikaian yang timbul akibat atau berhubungan dengan Terma & Syarat Jaminan Harga Terbaik Expedia hendaklah diserahkan kepada bidang kuasa eksklusif bagi mahkamah yang terletak di Bellevue, Washington, USA. Jika sebarang bahagian Terma & Syarat Jaminan Harga Terbaik Expedia ditentukan sebagai tidak sah atau tidak dapat dikuatkuasakan menurut undang-undang yang berkenaan, maka peruntukkan yang tidak sah atau tidak dapat dikuatkuasakan akan dianggap digantikan oleh peruntukkan yang sah dan boleh dikuatkuasakan yang paling hampir sepadan dengan niat peruntukkan asal dan akan diteruskan kuasanya. Terma & Syarat Jaminan Harga Terbaik Expedia mewakili keseluruhan perjanjian antara anda dan Expedia berkenaan dengan Jaminan Harga Terbaik dan menggantikan semua komunikasi dan cadangan terdahulu atau masa sekarang, sama ada elektronik, oral atau bertulis, antara anda dan Expedia.